Tầm nhìn - Sứ mạng - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

 • Tiên phong, chủ đạo lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet và Công nghệ thông tin.
 • Thể hiện vai trò của một doanh nghiệp nhà nước chủ đạo luôn nỗ lực hết mình vì sự phát triển chung của toàn xã hội.
 • Khẳng định đẳng cấp của một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong phát triển hợp tác toàn cầu. .

Sứ mệnh

 • Xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chất lượng cao phục vụ cho lợi ích của quốc gia và toàn xã hội .
 • Luôn hướng tới khách hàng và tạo lợi ích tối đa cho khách hàng. Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng bằng những sản phẩm - dịch vụ với mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt.
 • Đi đầu trong đổi mới, sáng tạo và ứng dụng các công nghệ hiện đại.

Giá trị cốt lõi

Phát triển sản xuất kinh doanh

 • Đầu tư và mở rộng năng lực mạng lưới nhằm cung cấp sản phẩm – dịch vụ cho khách hàng thuộc các vùng miền khác nhau trên cả nước.
 • Đa dạng hoá và tích hợp các sản phẩm - dịch vụ, đồng thời mở rộng liên kết với những môi trường cung cấp dịch vụ khác (môi trường phi công nghệ, môi trường thương mại…)
 • Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, góp phần khẳng định uy tín và đẳng cấp của một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Internet, truyền số liệu và công nghệ thông tin tại Việt Nam
 • Hợp tác mạnh mẽ với các đối tác trong và ngoài nước, tiến tới mở rộng quy mô ra khắp thị trường thế giới.

Trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng

 • Giữ vai trò điều tiết, kích cầu và định hướng tiêu dùng cho thị trường cung cấp dịch vụ Internet, truyền số liệu và công nghệ thông tin tại Việt Nam.
 • Phát triển cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin ở các vùng miền khác nhau trong cả nước, đặc biệt là các khu vực miền núi, hải đảo xa xôi.

Xây dựng năng lực và văn hóa doanh nghiệp

 • Thường xuyên quan tâm đến các kỳ vọng chính đáng của người lao động; xây dựng một môi trường và cơ chế làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên trong công ty có cơ hội phát triển tối đa năng lực của bản thân.
 • Từng bước xây dựng một văn hoá doanh nghiệp có bản sắc dựa trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, qua đó hình thành một tập thể vững mạnh với những con người có ích cho xã hội.